ŠTA KLUB RADI?

AMK 70 će kroz edukativne, sportske i zabavne aktivnosti pomagati prvenstveno djeci, mladima i odraslima da korisno i kvalitetno utroše svoje slobodno vrijeme.
Kroz spomenute aktivnosti koje imaju bilo kakvu vezu sa saobraćajem utjecaćemo na podizanje svijesti o bezbjednosti u saobraćaju kod naših pristalica, a oni će svojim primjerom utjecati na druge.

KO JE KORISNIK USLUGA?

Poznato je da je auto-moto sport jedan od najatraktivnijih sportova i da je sve popularniji kako u svijetu tako i kod nas. Vođeni ovim činjenicama, a radom u skladu sa našim Statutom, lako ćemo oko sebe okupiti prvenstveno djecu, kao i mlade i odrasle.

KAKO I NA KOJI NAČIN KLUB OBAVLJA SVOJU FUNKCIJU ?

Organizira samostalno ili u suradnji sa drugim udruženjima i vlastima BiH stručne skupove, savjetovanja, seminare, škole vožnje, radionice za održavanje vozila i druge oblike stručnog usavršavanja u cilju poboljšanja bezbjednosti u saobraćaju i ekonomičnog korištenja motornih vozila.

Informira svoje članove o svim relevantnim novostima iz oblasti saobraćajnih zakona, održavanju i registraciji vozila, osiguranju, ljekarskim pregledima, korištenju saobraćajne infrastrukture i drugih usluga. Izrađuje brošure, letke, knjige, publikacije radi ostvarivanja ciljeva udruženja.

Organizuje sve vrste takmičenja u auto-moto sportu.

Organizovanje različitih vrsta sportskih manifestacija, izleta, priredbi, kampova i sl. za članove udruženja i druge.

Djelovanje na unapređenju znanstveno-istraživačkog i konstruktorskog rada u auto-moto sportu, te razvoju tehničke kulture članova.

ZAŠTO KLUB POSTOJI ?

Danas u saobraćajnim nezgodama u svijetu smrtno strada daleko više ljudi nego iz bilo kojeg drugog razloga (požari, poplave, zemljotresi, itd.) a na BH cestama gine više od 400 osoba godišnje. Glavni motiv angažmana Auto-moto kluba 70 jeste podizanje saobraćajne kulture na viši nivo!!!