OSNOVNA NAČELA – KODEKSI PONAŠANJA ČLANOVA AMK 70

UVOD

Kodeks ponašanja članstva je nastao sa ciljem da članovima Kluba detaljno definira i približi osnovna načela, koja su temelj za učinkovito i transparentno djelovanje.

Svi članovi AMK 70 moraju biti spremni prihvatiti vlastitu odgovornost i izazove, te aktivnim djelovanjem u Klubu i zajednici, ustrajati na stvaranju konkurentske i izazovne okoline.

Ovaj kodeks ima za cilj da promovira osnovne elemente izgradnje karaktera i sportske etike, koji su sadržani u pravilima sportskog ponašanja, a to su sljedeći ključni principi:

– povjerenje,

– poštovanje,

– odgovornost,

– transparentnost,

– pravednost,

– briga i socijalizacija, te

– da se uspješni rezultati u sportu mogu ostvariti kada se ponašanje, treninzi i takmičenja usaglase sa ovim principima.

Svaki član AMK 70 treba biti upoznat s ovim Kodeksom.  

OBAVEZE ČLANOVA KLUBA

– čuvati ugled i dostojanstvo AMK 70, njegovih članova i svih suradnika

– biti dosljedan član i zadovoljavati sve potrebne kriterije članstva

– poštivati viziju, misiju, ciljeve i svrhu djelovanja Kluba

– čuvati imovinu Kluba te efikasno i efektivno upravljati njenim resursima

– biti pouzdan, odgovoran i tačan prilikom sudjelovanja u aktivnostima Kluba

– istinito i transparentno promicati ime, interese i projekte Kluba

– aktivno sudjelovati u razvoju Kluba, njegovih budućih programa i razvojnih ideja

– biti otvoren na suradnju sa ostalim članovima, suradnicima i partnerima

– prihvaćati raznolikost mišljenja i sistema vrijednosti različitih od vlastitih

– prilikom sudjelovanja u aktivnostima Kluba uvijek imati na umu svoju ličnu sigurnost, sigurnost drugih kao i sigurnost materijalno – tehničkih sredstava

– educiranje u: bezbjednosti u saobraćaju, prvoj pomoći, tehničkom obrazovanju, protivpožarnoj i higijensko – tehničkoj zaštiti

PRAVA ČLANOVA KLUBA

– jednaka i neotuđiva bez obzira na rasu, nacionalnost, vjeru, spol, politička i druga uvjerenja i nazore, socijalni status i sve druge razlike

– pravo na sudjelovanje u svim programima Kluba uz prethodno zadovoljavanje potrebnih kriterija

– pravo na sudjelovanje u organizaciji rada Kluba i ostvarivanju misije i programa

– pravo na davanje konstruktivnih prijedloga i ideja za poboljšanje rada Kluba

– pravo na redovito i transparentno izvještavanje o aktivnostima Kluba i tekućim projektima

– pravo na pomoć, suradnju i partnerski odnos sa svim članovima Kluba

– biti nagrađivan za svoj rad, dostignuća i doprinos afirmaciji Kluba

– pravo sudjelovanja u dopunskim aktivnostima koje organizira Klub: društvenim, kulturnim, sportskim, itd.

– pravo na slobodu izražavanja u skladu s moralnim načelima i poštivanjem slobode i osobnosti ostalih članova

NEPRIHVATLJIVA PONAŠANJA ČLANOVA KLUBA

– lažno i netransparentno promovisanje Kluba, njegovih ciljeva i njegove misije  

– ometanje bilo koje aktivnosti u djelovanju Kluba

– neopravdani izostanak, zakašnjenje ili napuštanje bilo kojeg oblika aktivnosti organiziranih od Kluba

– nekorektan i neiskren odnos prema ostalim članovima Kluba, suradnicima i partnerima

– lažno predstavljanje i prezentiranje tuđeg rada kao svojeg

– prouzrokovanje materijalne štete na imovini Kluba

– otuđivanje imovine ili neprimjereno korištenje resursa koji su vlasništvo Kluba

– uništenje, onesposobljavanje, neetično i nedozvoljeno korištenje informacijskih resursa Kluba

– izazivanje nereda  ili sudjelovanje u neredu u prostorijama Kluba ili/i na projektima organiziranih od strane Kluba

– dolazak na bilo koji od oblika aktivnosti Kluba pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava

– ilegalne utrke i svaki drugi oblik protivzakonitog djelovanja u i sa motornim vozilom ili van njega

– sva ostala djela koja su u suprotnosti sa Statutom, moralnim normama prihvaćenim u društvu, te djela koja su zakonom utvrđena kao kaznena djela

Bilo kakvo nepridržavanje odredbi iz kodeksa rezultira  isključenjem iz članstva Kluba AMK 70 i njegovog djelovanja!