OSNOVNA NAČELA – KODEKSI PONAŠANJA ČLANOVA AMK 70

UVOD

Kodeks ponašanja članstva je nastao sa ciljem da članovima Kluba detaljno definira i približi osnovna načela, koja su temelj za učinkovito i transparentno djelovanje.

Svi članovi AMK 70 moraju biti spremni prihvatiti vlastitu odgovornost i izazove, te aktivnim djelovanjem u Klubu i zajednici, ustrajati na stvaranju konkurentske i izazovne okoline.

Ovaj kodeks ima za cilj da promovira osnovne elemente izgradnje karaktera i sportske etike, koji su sadržani u pravilima sportskog ponašanja, a to su sljedeći ključni principi:

povjerenje,

poštovanje,

odgovornost,

transparentnost,

pravednost,

briga i socijalizacija, te

da se uspješni rezultati u sportu mogu ostvariti kada se ponašanje, treninzi i takmičenja usaglase sa ovim principima.

Svaki član AMK 70 treba biti upoznat s ovim Kodeksom.

OBAVEZE ČLANOVA KLUBA

 • – čuvati ugled i dostojanstvo AMK 70, njegovih članova i svih suradnika
 • – biti dosljedan član i zadovoljavati sve potrebne kriterije članstva
 • – poštivati viziju, misiju, ciljeve i svrhu djelovanja Kluba
 • – čuvati imovinu Kluba te efikasno i efektivno upravljati njenim resursima
 • – biti pouzdan, odgovoran i tačan prilikom sudjelovanja u aktivnostima Kluba
 • – istinito i transparentno promicati ime, interese i projekte Kluba
 • – aktivno sudjelovati u razvoju Kluba, njegovih budućih programa i razvojnih ideja
 • – biti otvoren na suradnju sa ostalim članovima, suradnicima i partnerima
 • – prihvaćati raznolikost mišljenja i sistema vrijednosti različitih od vlastitih
 • – prilikom sudjelovanja u aktivnostima Kluba uvijek imati na umu svoju ličnu sigurnost, sigurnost drugih kao i sigurnost materijalno – tehničkih sredstava
 • – educiranje u: bezbjednosti u saobraćaju, prvoj pomoći, tehničkom obrazovanju, protivpožarnoj i higijensko – tehničkoj zaštiti.

PRAVA ČLANOVA KLUBA

 • – jednaka i neotuđiva bez obzira na rasu, nacionalnost, vjeru, spol, politička i druga uvjerenja i nazore, socijalni status i sve druge razlike
 • – pravo na sudjelovanje u svim programima Kluba uz prethodno zadovoljavanje potrebnih kriterija
 • – pravo na sudjelovanje u organizaciji rada Kluba i ostvarivanju misije i programa
 • – pravo na davanje konstruktivnih prijedloga i ideja za poboljšanje rada Kluba
 • – pravo na redovito i transparentno izvještavanje o aktivnostima Kluba i tekućim projektima
 • – pravo na pomoć, suradnju i partnerski odnos sa svim članovima Kluba
 • – biti nagrađivan za svoj rad, dostignuća i doprinos afirmaciji Kluba
 • – pravo sudjelovanja u dopunskim aktivnostima koje organizira Klub: društvenim, kulturnim, sportskim, itd.
 • – pravo na slobodu izražavanja u skladu s moralnim načelima i poštivanjem slobode i osobnosti ostalih članova

NEPRIHVATLJIVA PONAŠANJA ČLANOVA KLUBA

 • – lažno i netransparentno promovisanje Kluba, njegovih ciljeva i njegove misije
 • – ometanje bilo koje aktivnosti u djelovanju Kluba
 • – neopravdani izostanak, zakašnjenje ili napuštanje bilo kojeg oblika aktivnosti organiziranih od Kluba
 • – nekorektan i neiskren odnos prema ostalim članovima Kluba, suradnicima i partnerima
 • – lažno predstavljanje i prezentiranje tuđeg rada kao svojeg
 • – prouzrokovanje materijalne štete na imovini Kluba
 • – otuđivanje imovine ili neprimjereno korištenje resursa koji su vlasništvo Kluba
 • – uništenje, onesposobljavanje, neetično i nedozvoljeno korištenje informacijskih resursa Kluba
 • – izazivanje nereda ili sudjelovanje u neredu u prostorijama Kluba ili/i na projektima organiziranih od strane Kluba
 • – dolazak na bilo koji od oblika aktivnosti Kluba pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava
 • – ilegalne utrke i svaki drugi oblik protivzakonitog djelovanja u i sa motornim vozilom ili van njega
 • – sva ostala djela koja su u suprotnosti sa Statutom, moralnim normama prihvaćenim u društvu, te djela koja su zakonom utvrđena kao kaznena djela

Bilo kakvo nepridržavanje odredbi iz kodeksa rezultira isključenjem iz članstva Kluba AMK 70 i njegovog djelovanja!